Wys items op etiket: skoolopening

Openinge van vergaderings soos hierdie word al hoe minder omdat dit ongewild en/of selfs “onwettig” is in ‘n demokratiese Suid-Afrika. Godsdiensperiodes as sodanig is reeds lankal deel van die verlede en word hoofsaaklik in ‘n paar christen-privaatskole aangebied.

‘n Tyd terug oor die radio gehoor dat 70% van tieners kerklik onaktief is. Ek het gewonder wie se skuld dit mag wees? Die politiek? Die regering? Die kerk? Ek dink nie een van hulle behoort die hoof blaam te dra nie.

Ek wil beweer dat as 70% van kinders onaktief is omdat ongeveer 70% ouers ook kerklik onaktief is…


Vanaand wil ek ‘n beroep op ouers uit Deuteronomium 6:4-9 doen. Hier word vertel hoe jou verhouding met God oorgedra word aan jou kinders.

Lees Deut.6:4-9

Dit begin by die ouer se geloof  ín of verhouding mét God. Ouers praat nie en leer nie van God as Hy nie vir hulleself betekenis het nie.
Die ouers wat egter ‘n lewende verhouding met God het – Deuteronomium sê “die word van God is gedurig in hul harte en gedagtes”,  en daarom sal hulle dit met hul kinders deel.

Hoe?
In Deut.6 vind ons vier werkwoorde wat ouers vanaand moet aangryp.
1.       Inskerp. Jy moet liefde vír en kennis óór God by jou kinders inskerp of ingraveer deur jou as ouer se voorbeeld en gehoorsaamheid aan God.
2.       Praat. Jy moet elke geleentheid aangryp - in die huis, kar, voor slaaptyd en soggens met jou kinders oor jou verhouding met God praat en dit verduidelik.
3.       Bind. Dit moet só deel word van julle lewenswyse soos iemand wat ‘n strikkie om sy vinger bind as teken daarvan dat jy iets belangriks wil onthou en doen. Dit moet so sigbaar wees soos ‘n merk op jou voorkop.
4.       Skryf. Dit moet sigbaar geskryf wees in jou huis dat julle God dien. Behalwe vir die Bybel, verse, prente en simbole wat die huis vol moet wees, sal ouers se dade die beste manier van “skryf” in die kinders  se lewens wees.


Liewe ouers. Die skool en staat is kan weinig meer as informasie  oor God bied. Hierdie informasie sal tussen al die ander informasie wat die skool hulle mag verdwyn tensy daar reeds ‘n grondslag by die huis gelê is en dit uitgebrei word deur jul kerklike betrokkenheid!


As ouers speel ons die grootste rol in ons kinders se verhouding met God. Daarom daag ek julle as ouers vanaand om self eers julle verhouding met God reg te stel en Hom dan baie sigbaar lief te hê. Jou kinders se ewigheid (met God) is hiervan afhanklik!

 Gebed: Here, my kind en my kind se ewige lewe saam met U is afhanklik van my verhouding met U. Vergewe my vir my laksheid en liefdeloosheid vir U. Ek onderneem om U van nou af eerste in my en my kinders se lewens te stel. Amen.

Aanvullende informasie

  • Teks (Bv. Johannes 3:16) Deuteronomium 6:4 9 (6)
  • Bybelboek Deuteronomium
  • Illustrasies & Hulpmiddels

    Skool oueraand - opening.

  • Bronverwysings

    1. NAV. 1987. Bybelgenootskap van SA. Nasionale Boekdrukkery.

  • Tydsduur (bv. 15 min) 10 minute
Gepubliseer in Kitsboodskap
Google+